Ξενοδοχείο

No 15 Ermou Hotel

Περιοχή:

Θεσσαλονίκη

Λύση:

Κεντρικός κλιματισμός VRV το οποίο 8 όροφοι χωρίζονται τμηματικά είναι με μηχανήματα εσωτερικού τύπου αεραγωγού η εξωτερική μονάδα 7-8 είναι τρισωλήνιο VRV το οποίο μας δίνει και κατευθείαν και ζεστά νερά χρήσης σε συνεργασία με 16 ηλιακούς συλλέκτες και ζεσταίνουνε 2,5 τόνους νερό. Στην σάουνα αυτόματο εξαερισμό.

Όφελος:

Είδος επιχείρησης:

Ξενοδοχείο

Πρόβλημα:

Περιγραφή:

Για την επίτευξη βέλτιστων συνθηκών ψύξης κατά την παραγωγική διαδικασία και έχοντας υπόψη την αναγκαιότητα αδιάλειπτης λειτουργίας των συστημάτων, εγκαταστάθηκαν αρχικά αερόψυκτοι ψύκτες νερού DAIKIN και το 2020 προστέθηκε ψυκτικό συγκρότημα για την ψύξη της ημερήσιας παραλαβής σταφυλιών. Επίσης, ετοιμάζεται και νέα μελέτη για τον νέο επισκέψιμο χώρο του οινοποιείου η οποία θα ολοκληρωθεί μέσα στο 2021.
Σε συνεργασία με πλήρως αυτοματοποιημένο σύστημα ρύθμισης και επιτήρησης της λειτουργίας (μέσω πίνακα κεντρικού ελέγχου), εξασφαλίζουμε αξιόπιστη συνεχή λειτουργία με χαμηλό κόστος, τόσο για την διαδικασία ψύξης του προϊόντος όσο και για την επίτευξη ειδικών συνθηκών σε χώρους ωρίμανσης του κρασιού.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ – ΕΞΑΕΡΙΣΜΟΥ:

Το ξενοδοχείο αποτελείται από υπόγειο, ισόγειο, τρεις ορόφους και το roof garden.
Στους ορόφους και στο roof garden του ξενοδοχείου εγκαταστάθηκαν συστήματα VRF με εσωτερικές μονάδες τύπου ψευδοροφής ανά δωμάτιο. Επιπλέον, εγκαταστάθηκαν δύο εναλλάκτες συνολικής παροχής έκαστος 1000m3/hr , για την εισαγωγή νωπού αέρα και την απόρριψη του εσωτερικού αέρα στο περιβάλλον.

Στο ισόγειο και στο υπόγειο , εκτός των εναλλακτών θερμότητας για τον αερισμό – εξαερισμό τους, εγκαταστάθηκαν συστήματα VRF Heat Recovery (με ανάκτηση θερμότητας) προκειμένου να δίνεται η δυνατότητα ταυτόχρονης λειτουργίας ψύξης και θέρμανσης στις εσωτερικές κλιματιστικές μονάδες.
Στην κουζίνα στο υπόγειο, πραγματοποιήθηκε σύνδεση εξωτερικής κλιματιστικής μονάδας VRF με ΚΚΜ (Κεντρική Κλιματιστική Μονάδα) για την εισαγωγή προκλιματισμένου νωπού αέρα στο χώρο. Αντίστοιχα, τοποθετήθηκε ο κατάλληλος εξαερισμός του χώρου μέσω της χοάνης απαγωγής. Η λειτουργία του συστήματος πραγματοποιείται από έναν πίνακα αυτοματισμών που έχει τοποθετηθεί στο χώρο.
Τέλος, εγκαταστάθηκε και η καμινάδα INOX συνολικής διαμέτρου Φ450, με εσωτερική μόνωση 50mm, η οποία απορρίπτει τα παραγόμενα αέρια της κουζίνας.
Όλα τα παραπάνω συστήματα ελέγχονται από ένα κεντρικό χειριστήριο αφής.

Επικοινωνήστε

Μοιράσου το!

Φόρμα επικοινωνίας: